Coaching och Coachande Handledning
        - i din yrkesroll
        - som privatperson

        Fungerar utmärkt via telefon, Skype eller liknande.

Att Coaching och Coachande Handledning är en kraftfull väg till utveckling har bevisats många gånger. Det som också utmärker all coaching är att det utförs med stor respekt för individens inneboende förmåga. Som coach och handledare hjälper jag dig att fokusera på de viktigaste frågorna i ditt yrkes- och/eller privatliv. Som erfaren coach använder jag mig av frågor och utmaningar där du tar dig själv fram med mig som stöd. Handledning innbär ett visst mått av vägledning. Jag använder mig av den kombination som passar bäst för situationen och uppdraget.

Genom coachande handledning får du tid till reflektion, prioritering och självinsikt. Du får nya perspektiv och infallsvinklar och en samtalspartner som är uppriktig. Det ger energi, motivation och måluppfyllelse.

Min ambition är att stödja männsikor att kunna vara och agera som den person man vill vara. Jag vänder mig i huvudsak till personer och organisationer som förstår att kommunikation, självinsikt, nyfikenhet och tydlighet är avgörande för gott ledarskap. När du väljer mig får du en samarbetspartner som inte viker undan för det osagda och det svåra. Du får en partner som med ödmjukhet och respekt utmanar rådande sanningar och tankar.

Chefs- eller Ledarskapsstöd

Ger dig möjlighet att sortera tankar och funderingar tillsammans med en person som är ärlig i återkoppling och spegling. Som coach utmanar jag dig att gå bortom din komfortzon och öppna upp för nya tankar och perspektiv.

Med Coachande Handledning får du den support som gör att du kan utveckla ditt coachande ledarskap. I Coachande Handledning arbetar vi mer systemiskt och kollegialt med coachande metoder.
Läs mer - öppna/dölj >>

DuoCoaching

Nu erbjuder jag DuoCoaching som är ett koncept speciellt utformat för er som delar ledarskap. Läs mer på duocoaching.se.

DuoCoaching används effektivt:
- Vid delat/gemenskamt ledarskap
- Vid introduktion av ny medarbetare
- När kollegor vill kommunicera effektivare
- För att öka lönsamhet, försäljning och resultat
- För att lösa befintliga samarbetsproblem

Kontakta mig för mer information.


Är du Coach


Är du på väg att ICF-certifiera dig till ACC eller PCC. Då är du välkommen att höra av dig.

Som professionell coach är du redan medveten om hur viktigt det är att utveckla dig själv genom en egen coach och/eller Coachande Handledning (Coaching Supervision).

Läs mer - öppna/dölj här>>


Privatpersoner


Vad vill du? Hur vill du ha det? Vad är viktigt i ditt liv? Hur vill du bli bemött? Hur vill du bemöta andra? Vilka drömmar vill du realisera? Som coach vet jag att du har svaren inom dig – som coach har jag frågorna och verktygen för att hjälpa dig att hitta dem!

Läs mer - öppna/dölj>>

Hypnoscoaching

Ibland stoppas vi av stress, rädslor och andra känslor som tar överhanden trots att intellektet vet att det är omotiverat i stunden. Hypnos är en form av djup avslappning. Hypnos är ingen mirakelmedicin utan ett samarbete mellan dig och hypnoscoachen där vi tillsammans hjälper dig att styra om tankar och känslor.

"Tidigare hade jag "Teeyips", alltså mycket svårt att sätta bollen i spel från utslaget. Efter jag träffat Birgitta, som hypnotiserade mig, försvann problemet helt. Visst - jag kan fortfarande missa ett slag från tee då och då, men den hämmande känslan jag hade tidigare är helt borta."
Per Lif, PGA tränare, Club Professional, Hofors Golfklubb


Som medlem i International Coach Federation Nordic (ICFN) följer jag deras etiska riktlinjer The ICF code of ethics .


Vad är Certifierad Coach?
Coaching som profession växer starkt i hela världen. Det gör att kravet på professionalitet och därmed certifering av coacher också växer. International Coach Federation (ICF), International Coaching Community (ICC) och European Mentoring & Coaching Council (EMCC) ger ut etiska riklinjer och arbetar aktivt för att skapa kvalitet och kunskap om coachingprofessionen.
Läs mer - öppna/dölj >>


”It is never to late to be what you might have been...”
(George Ellioot)

Certified Professional
                    Co-Active Coach Professional Certified
                    Coach

(c)
                Daniel Keller, Jylland

Boka ett kostnadsfritt 'prova på' coachingsamtal idag
– så får du uppleva vad det handlar om och om jag är rätt coach för dig?


För mig handlar coaching om att lita helt och fullt på människors inneboende förmågor att själva lösa sina problem, göra val och aktivt ta sig framåt i sin utveckling. Som Certifierad Coach med mer än 20 års erfarenhet av att arbeta med utveckling av företag, organisationer och människor blir jag dagligen positivt överanskad av styrkan med coaching som stöd i den processen.


Assessement 24x7
DISC är ett självskattningsverktyg för att skapa en självinsikt kring beteende och kommunikation. Verktyget används vid Individuell-, Grupp-, eller Paranalys. Läs mer om Assessment 24x7 här


Fakta om Co-Activ Coaching

Jag är utbildad Co-Active Coach. Co-Active Coaching är ett kraftfullt verktyg som används till att skapa förändringar i människors liv. Du står för viljan att förändra något och jag som din Coach står för den professionella guidningen. Vi skapar ett partnerskap. All 'Co-Active Coaching' - metodik vilar på systemisk grund.

Co-Active står för "connection/ relationsship (=Yin) samarbete". Bindestrecket betyder "och". Active står för aktivitet/ intention/kraft (=Yang).

Sedan 1992, har Co-Active Coaching fångat intresset hos tusentals människor över hela världen. The Coaches Training Institute (CTI) har under åren utbildat flest certifierade coacher världen över. Benämningen Co-Active Coaching används av coacher utbildade hos CTI, San Rafael, California, USA. Co-Active coaching är den mest använda coachingmetoden i världen. (hämtat från CTIs hemsida)

Vill du veta mer om 'Co-Active Coaching' kan du besöka The Coaches Training Institute. Klicka på länken här nedan.
www.thecoaches.com

Som medlem i ICF följer jag deras Code of Ethics!

Member International Coach
                 Federation

ICF grundades 1995 och är världens största branschorganisation för coacher. Organisationen har mer än 20 000 medlemmar i över 90 länder.
ICF främjar och stödjer utvecklingen av professionell coachning genom
bland annat oberoende certifiering
och genom utveckling av
kompetenser och etisk standard.

 

 

 

 

Keller Coach AB +46(0)70-692 85 06,  birgitta@kellercoach.se
Besök: Drottninggatan 28, Gävle - Post: Krusbärsvägen 22 B - 806 37 Gävle