Coaching och Coachande Handledning
        - i din yrkesroll
        - som privatperson

        Fungerar utmärkt via telefon, Skype eller liknande.

Att Coaching och Coachande Handledning är en kraftfull väg till utveckling har bevisats många gånger. Det som också utmärker all coaching är att det utförs med stor respekt för individens inneboende förmåga. Som coach och handledare hjälper jag dig att fokusera på de viktigaste frågorna i ditt yrkes- och/eller privatliv. Som erfaren coach använder jag mig av frågor och utmaningar där du tar dig själv fram med mig som stöd. Handledning innbär ett visst mått av vägledning. Jag använder mig av den kombination som passar bäst för situationen och uppdraget.

Genom coachande handledning får du tid till reflektion, prioritering och självinsikt. Du får nya perspektiv och infallsvinklar och en samtalspartner som är uppriktig. Det ger energi, motivation och måluppfyllelse.

Min ambition är att stödja männsikor att kunna vara och agera som den person man vill vara. Jag vänder mig i huvudsak till personer och organisationer som förstår att kommunikation, självinsikt, nyfikenhet och tydlighet är avgörande för gott ledarskap. När du väljer mig får du en samarbetspartner som inte viker undan för det osagda och det svåra. Du får en partner som med ödmjukhet och respekt utmanar rådande sanningar och tankar.

Chefs- eller Ledarskapsstöd

Ger dig möjlighet att sortera tankar och funderingar tillsammans med en person som är ärlig i återkoppling och spegling. Som coach utmanar jag dig att gå bortom din komfortzon och öppna upp för nya tankar och perspektiv.

Med Coachande Handledning får du den support som gör att du kan utveckla ditt coachande ledarskap. I Coachande Handledning arbetar vi mer systemiskt och kollegialt med coachande metoder.
Läs mer - öppna/dölj >>


Privatpersoner


Vad vill du? Hur vill du ha det? Vad är viktigt i ditt liv? Hur vill du bli bemött? Hur vill du bemöta andra? Vilka drömmar vill du realisera? Som coach vet jag att du har svaren inom dig – som coach har jag frågorna och verktygen för att hjälpa dig att hitta dem!

Läs mer - öppna/dölj>>


 


”It is never to late to be what you might have been...”
(George Ellioot)

Certified Professional
                    Co-Active Coach 

(c)
                Daniel Keller, Jylland

Boka ett kostnadsfritt 'prova på' coachingsamtal idag
– så får du uppleva vad det handlar om och om jag är rätt coach för dig?


För mig handlar coaching om att lita helt och fullt på människors inneboende förmågor att själva lösa sina problem, göra val och aktivt ta sig framåt i sin utveckling. Som Certifierad Coach med mer än 20 års erfarenhet av att arbeta med utveckling av företag, organisationer och människor blir jag dagligen positivt överanskad av styrkan med coaching som stöd i den processen.

Fakta om Co-Activ Coaching
Jag är utbildad Co-Active Coach. Co-Active Coaching är ett kraftfullt verktyg som används till att skapa förändringar i människors liv. Du står för viljan att förändra något och jag som din Coach står för den professionella guidningen. Vi skapar ett partnerskap. All 'Co-Active Coaching' - metodik vilar på systemisk grund.

Co-Active står för "connection/ relationsship (=Yin) samarbete". Bindestrecket betyder "och". Active står för aktivitet/ intention/kraft (=Yang).

Sedan 1992, har Co-Active Coaching fångat intresset hos tusentals människor över hela världen. The Coaches Training Institute (CTI) har under åren utbildat flest certifierade coacher världen över. Benämningen Co-Active Coaching används av coacher utbildade hos CTI, San Rafael, California, USA. Co-Active coaching är den mest använda coachingmetoden i världen. (hämtat från CTIs hemsida)

Vill du veta mer om 'Co-Active Coaching' kan du besöka The Coaches Training Institute. Klicka på länken här nedan.
www.thecoaches.com


 

 

 

 

Keller Coach AB +46(0)70-692 85 06,  birgitta@kellercoach.se
Besök: Drottninggatan 28, Gävle - Post: Krusbärsvägen 22 B - 806 37 Gävle