"Medvetenhet och självkännedom
ger frihet att agera istället för att reagera!"

Du hälsas hjärtligt välkommen! Min förhoppning är att du ska hitta det som intresserar just dig.

Att människor utvecklas är nyckeln till att företag kan utvecklas. Coaching är en effektiv metod när man snabbt vill ta sig från punkt A till B eller när en person exempelvis behöver stöd att flytta fokus eller perspektiv, ändra förhållningssätt, sätta gränser, stressa mindre etc.

PLANERA DIN LEDARUTVECKLING INFÖR VÅREN 2018!
Nu får du chansen ännu en gång att utveckla ditt ledarskap genom kursen Coaching i Ledarskapet i Gävle. Jag är stolt att tillsammans med Högskolan i Gävle, Mikael Westling Söderström, erbjuda en kurs i coachande metoder i ledarskapet. Kursen är väldigt "hands on" och ger samtidigt en god förståelse och kunskap om betydelsen av coaching i ledarskapet. Du väljer själv om du endast önskar ett diplom efter kursen eller vill satsa på att få 7,5 högskolepoäng. Läs mer bifogad broschyr Coaching i ledarskapet en öppen uppdragsutbildning

Det finns många anledningar till att använda sig av en coach eller coachande handledare. Vad är din?
-
Vill du att andra ska uppleva dig lika tydlig som du själv upplever att du är?
- Önskar du att det vore mindre komplicerat att kommunicera?
- Tänk om det gick att sätta grännser utan att andra personer blir ledsna, kränkta, irriterade eller arga?
- Skulle du vilja göra mindre och hinna mer?
- Vill du bli på det klara med vad du egentligen vill?
- Söker du en tydligare riktning i ditt liv?

Är du chef/ledare, medarbetare, coach eller privatperson så finns beskrivning av Coaching- och Handledartjänster för just dig under fliken Coaching. Där kan du även läsa om Coachande Handledning för grupper. Utbildning i "Coachande Färdigheter i Praktiken" för personer med ledar- och medarbetaransvar eller hela gruppen kan vara ett annat alternativ. Läs mer under Tjänster

På frågan - Vad har coachingen givit dig:

"Det har gett mig rätsida på tankar kring problem och möjligheter i en tuff situation. Jag har under tiden gått från disillusionerad och bruten, nästan uppgiven till stark och trygg, målinriktad och distingt." sagt av en VD
Fler ord om Birgittas coaching!

Under Coaching läser du om coaching och individ- och gruppcoaching. Övriga tjänster finner du under Andra tjänster.

Det coachande förhållningssättet genomsyrar alla uppdrag som Keller Coach AB åtar sig.

Nyfiken?

Kontakta mig för ett förutsättningslöst samtal eller,

- boka ett ett kostnadsfritt 'Prova på' coachingsamtal idag!
Samtalet sker på telefon eller möte och tar 40-50 minuter. Kontakta mig via e-mail eller ring mig på 070-6928506. Läs mer under Coaching.
i
Väl mött!

Birgitta Keller
Certified Professional Co-Active Coach (CPCC)
ICF Professionellt Certifierad Coach (PCC)
Diplomerad Coach Supervisor/Coachande Handledare
Diplomerad HypnosCoach


Certifierad CPCC vid Coaching Training Institute, California och certifierad PCC via Internationella Coach Fedrationen (ICF). Som medlem i ICF följer jag deras Code of ethics.

Certifiering är en kvalitetssäkring för DIN säkerhet!

Nyhet!

Ska ni dela ledarskapet? Nu erbjuder jag DuoCoaching som är ett koncept speciellt utformat för er som delar ledarskap och även i andra syften. Läs mer under Tjänster.
Kontakta med för mer information.

Uppdrag just nu!

Individuell coaching och handledning
- chefer och ledare
- verksamhetsansvariga
- medarbetere
- privatpersoner

Grupphandledning
Coachande Handledning förs små och stora personal-grupper i personal- och verksamhetsutvecklande syfte.

Utbildning i "Coachande kommunikation och ffärdigheter"
Ledarskapsprogrammet för chefer och ledare inom Sandvikens kommun.
Utbildningen har drivits under sju år på beställning från olika organisationer.

Läs mer här

Gästlärare Högskolan i Gävle

Coaching 7,5 p inom instutionen Idrottsvetenskap, hälsa och ledarskap.


Övriga tjänster

Konflikthantering och översyn i arbetsgrupper
Intervjuer, grupputveckling och stöd till ledare.

Hypnoscoaching för dig som snabbt vill få hjälp med olika bekymmer som skapar besvär för dig i din vardag. Ring för mer information.

Mentorcoaching
Planerar du att certifiera dig som coach? Grupp, individuellt, telefon!? Kontakta mig så får du veta mer.

Coaching Supervision för coacher!
En möjlighet för dig som är coach att kvalitetssäkra din egen utveckling som coach.

Sagt om Birgitta som coach
"Behaglig, varmhjärtad och bestämd. En coach som fått mig att hitta mina egna fungerande lösningar på de problem jag ställs inför."

Senast ändrad 2017-09-11


 


Birgitta Keller Coach AB +46(0)70-692 85 06, +46(0)290-850 03 - birgitta@kellercoach.se
Besök: Första Magasinsgatan 3, Gävle - Post: Långnäsvägen 22 - 813 91 Hofors