Referenser

Coaching:

Birgitta har givit mig verktyg så att jag bättre kan nyttja mina egna egenskaper i mitt ledarskap. Jag har fått större insikt i vad jag är bra på, vad jag måste fortsätta utveckla och hur jag kan få de jag leder att gå mot samma mål utan att jag blir för styrande eller dominant, att jag kan leda på ett coachande sätt. Jag har ett helt annat tålamod, kan bättre analysera situationer, tänka igenom och sen agera. Mer medveten om migsjälv och hur mitt sätt kan påverka andra. Jag har blivit mer coachande än problemlösare.
Tove, Kommunikationschef
_______________________________________________

Du är en helt fantastisk coach som jag hoppas kommer fortsätta så länge du orkar. Du ger mig energi och motivation och glädje till att se livet ur ett mer positivt perspektiv. Jag skulle starkt rekommendera dig till andra. Jag kommer sakna dig mycket, men jag vet att jag kommer att fixa mitt liv då jag nu vet var jag kan vända mig i framtiden. Stort tack till dig!
Hanna
_______________________________________________

Du Birgitta har gett mig så otroligt mycket och jag vet inte hur jag ska kunna tacka dig...
Jag tycker idag om migsjälv, jag känner ett lugn och en trygghet i migsjälv och jag vet vem jag är. Du har hjälpt mig att inte bara hitta migsjälv utan du har också lärt mig att lära känna migsjälv och jag är glad att jag fått de insikter som jag fått. Jag är idag medveten om hur jag fungerar och reagerar och är nyfiken på migsjälv. Känner mig närvarande och stannar gärna upp - underbar känsla.
Jessica, Vårdenhetschef
_______________________________________________

Du är rakt på sak, daltar ej men är samtidigt förstående och förtroendefull. Jag känner att du är genuint intresserad och stöttande. Jag uppskattar att du är neutral och hjälper mig att hitta min styrka. Coachingen har hjälpt mig att få klara perspektiv, skapa en handlingskraftig plan och bygga upp min inre säkerhet på ett djupare plan och bygga upp min inre säkerhet på ett djupare plan. Coachingen har lärt mig att lyssna mer till mig själv, uppskatta mig själv mer och bli mer av den jag verkligen är. Därför kan jag absolut rekommendera coaching till andra.
Susanna Nordlund, coach
_______________________________________________

Jag har lärt mig massor men framför allt fått verktyg att jobba vidare med. Jag ahr sett och tolkat sidor av migsjälv och förstår mera idag var de kommer ifrån än vad jag gjorde tidigare. Jag tycker om mig själv mera idag än jag gjorde innan och det är trivsamt. Jag ser också att jag är lugnare och tryggare i min roll på jobbet vilket ger mig en mera professionell hållning och jag hinner tänka igenom beslut och frågor innan jag svarar. Jag ser också mer av det jag gör, än bara se det jag inte hunnit. Jag önskar att jag alltid kunde få gå hos dig på coaching!
Karin, Kvalitetssamordnare
_______________________________________________

Coachingen har givit mig en annan syn på relationen chef-medarbetare, mera utifrån medarbetarens upplevda förutsättningar. Coachingen har givit mig större trygghet och lugn i arbetat. Accepterar mig själv bättre i olika situationer i chefsrollen. Coachingen har också givit förklaringar till vad som händer inom oss i konkreta svåra situationer chef-medarbetare och hur situationerna kan hanteras.
Högre chef inom offentlig sektor
________________________________________________

Coachingen har fått mig att fokusera från en uppgift till en annan, med tydlig begränsning. Jag har aldrig presterat så mycket på flera områden, utan att bli stressad. Min kommunikation har förbättrats med chefer och arbetskamrater. Att utvecklas själv, har givit mig bättre verktyg att hantera komplexa situationer. Som coach är Birgitta lyssnande, reflekterande och klarsynt. Birgitta är resultatinriktad och leder sin klient mot det uppsatta målet. Steg för steg kommer man närmare utan att anstränga sig.
Hälsoutvecklare, primärvården Gästrikland

________________________________________________

Det har hjälp mig att se på mig själv och mitt beteende lite mer utifrån. Som ledare och chef är det bra och skönt att få prata med någon som inte är involverad i den vanliga vardagen. Dessutom kan man behöva lite bekräftelse på att man är bra/duktig vilket coachingsamtalen kan hjälpa att synliggöra.
VD

________________________________________________

Att vara klient till Birgitta Keller är att få vara med om en fantastisk upptäcktsresa. Resan har ägt rum inom mig och Birgitta har varit min följeslagare som utmanat mig att hitta nya vägar, fått mig att vrida och vända på stenar och damma av dem lite, uppmuntrat mig att öppna ögonen för det vackra och den kraft som finns inom just mig. Resan är dock inte över när tiden med Birgitta är slut - den har bara börjat med en förnyad karta och nya verktyg för att ta sig fram genom livet.
Enhetschef, Gävle kommun

________________________________________________

Birgitta Keller har hjälpt mig att se, på både mitt företag och mitt privatliv, med nya ögon. Hon har en unik förmåga att ’lyssna och läsa av’ och har på ett ödmjukt och
empatiskt sätt givit mig användbara redskap till att utvecklas och se framåt mot nya spännande mål i livet. Jag är otroligt tacksam att ha haft förmånen att ha Birgitta till min Livs-Coach!
Konsult, Egen företagare

________________________________________________

Du är den bästa coach jag har haft! Du har lyckats med att se igenom när jag har varit i huvudet för mycket och lyckats föra mig tillbaks till det väsentliga. Du är kompetent inom många områden och det märks att du har mycket erfarenhet. Du har varit tydlig, empatisk och uppmuntrande. Jag känner ett stort förtroende för dig. Du har förmågan att se bakom orden och hitta rätt sak att fokusera på, samtal efter samtal. Du känns trygg och jag upplever att du verkligen månar om mig och min utveckling.
Certifierad coach

__________________________________________________

Coachingen har stöttat mig med olika tekniker och taktiker så att jag kunnat få en bättre kontroll över mitt liv. Detta hjälper mig då indirekt att kunna uppnå de mål jag vill uppnå. Kortfattat kan jag säga att jag mår bättre, och jag kan enklare uppnå mina (långsiktiga) mål. Som coach är Birgitta är konkret, koncis, varm, och motiverande.
GIS-ingenjör
________________________________________________________________

Ökad självinsikt. Verktyg att förändra mitt liv, beteende, handlingsmönster. Jag rekommenderar coaching till alla som önskar leva mer ärligt och närmare sig själva. Tror att de som gör det kan nå längre sett till deras mål och värderingar i såväl jobb som privat, tror att detta inte endast ger värde till dem utan även deras respektive omvärld och dess relationer.
Internationell skattejusrist
__________________________________________________


Coaching har lärt mig att tänka "vad skulle kunna vara en möjlig lösning på detta" mycket snabbare, vilket sparar energi och tid. Den har också gjort att jag stärkt de positiva delarna i mig och mitt liv. Dessutom har det varit härligt att ha ett slags "vittne" till en process som funnits i mig. Att någon utomstående, som jag inte har omkring mig i vardagen, har brytt sig om mina framsteg. Sett dom.
Dramapedagog
__________________________________________________

Att ges möjlighet att utvecklas som människa med ett "neutralt" bollblank är en gåva. Det finns alltid människor i ens närhet som man kan bolla personliga utvecklingsfrågor med; men eftersom jag själv även har testat det under min mentorstid, måste jag säga att det inte går att jämföra med det totala fokus på bara mej. Tiden du och jag haft är ovärderlig.
IT-projektledare
__________________________________________________

Coaching har givit mig ökad självkänsla och självförtroende. Jag har fått verktyg att hantera stress och inre oro, samt att bättre kunna handskas med livets komplikationer. Jag känner mig gladare, lugnare och tryggare. Framför allt har jag blivit tydligare med vad jag själv vill, vilket främst känns bra för mig själv, men även uppskattas av mina nära och kära.
Speciallärare

_________________________________________________

Coaching är ett kraftfullare redskap än vad jag trodde. En utomstående person ser och hör dig. Guidar dig fram till svar och ger dig olika verktyg för att förändra invanda mönster. Att förändra ditt beteende handlar om att styra dina tankar. En kraft bara du själv har. Coachen gör inte det jobbet åt dig, men ger dig energi så du kan göra det själv.
Företagare

________________________________________________________________

Coaching har givit mig en styrka att hitta tillbaka till mig själv. Det har även givit mig olika verktyg som är användbara i framtiden. Jag är nu trygg som den jag är och jag har hittat en stark gräns mellan mig och andra utan att för den delen vara okarismatisk. Jag känner mig ödmjuk och förstår andra bättre nu när jag vet vem jag är och varför. Så vill du utvecklas som männska, utveckla dig själv till den du egentligen är, så ska du anlita en coach. Jag ville ha en coach för att jag fått en nytt jobb och det slutade med att mitt jag, både som projektledare, egen företagare och som Gunilla fick trygghet och styrka.
Projektledare och företagare
________________________________________________________________

Coachingen har givit mig hjälp med att prioritera och sortera i en tillvaro fylld av oordning. Den har hjälpt mig bli medveten om mina värderingar och vad som är vktigt för mig i olika situationer och beslut. Jag har även börjat kunna torlka mina egna känslor och andras beteenden i olika situationer.
Controller och entreprenör
________________________________________________________________

Coaching är ett förträffligt redskap för att komma vidare i livet genom att släppa gamla tankar/vanor och utvecklas som människa. Jag har lärt mig att identifiera mitt sanna JAG och höja mitt egenvärde. Birgitta har en fantastisk styrka och tålamod. Hon har givit mig suverän vägledning efter att tidigare ha fastnat i min utveckling p g a alltför lågt egenvärde.
Kreativ livskonstnär och inköpare
________________________________________________


Det har varit enormt givande och mycket hårt arbete. Det är en process som fortsätter genom livet.
Som coach är du kunnig och professionell - du har varit tydlig och visat vägen hela tiden för hur coachingen ska gå till. Du har varit tydlig och visat gränserna för det du gör och det har gett mig stor trygghet och tillit till din coaching. Du har sett hela mig; inte bara den starkare, mer utvecklade verbala/intellektuella sidan, utan framför allt mina andra sidor. Du har gett mig nya infallsvinklar och perspektiv hela tiden! Min tacksamhet är stor, till det finns inga ord!
Lärare och fritidsdykare

________________________________________________

Genom ett professionellt och mjukt handlag har Birgitta Keller coachat mig och fått mig att utnyttja de potententialer som jag inte visste att jag hade. Denna coaching har betytt oerhört mycket.

Jag önskar att alla skulle ha förmånen att få bli coachad. För mig har Birgitta Keller varit perfekt genom att vara så lugn, inte vika undan och lyssna även på det som inte sägs. Denna coaching har ändrat min tillvaro på ett mycket positivt sätt.
Konsult och lärare

________________________________________________

"Ett ögonblick av tålamod
                 kan bespara oss den största olycka.
                 Ett ögonblick av otålighet kan
                 förstöra hela livet." kinesiskt
                 ordspråk

Med rätt coach skapar
du medveten närvaro!

Sagt om Birgitta

Jag är stolt och tacksam för att kunna dela med mig att hur en kund nyligen beskrivit mig som coach:
- "Jag har upplevt dig som kunnig, ärlig, vänlig, lyssnande, mycket varsam och stödjande. Stor auktoritet och erfarenhet. Glad. Intresserad. Inger och skapar förtroende/tillit. Mycket empatisk. Spontan. Mycket gott bemötande. Kontaktskapande och förtroendeingivande."

Är du nyfiken
på om coaching är något för dig, så boka ett kostnadfritt prova-på coachingsamtal idag.
Ring eller skicka ett e-mail så bokar vi en tid.
 

Keller Coach AB +46(0)70-692 85 06, birgitta@kellercoach.se
Post: Krusbärsvägen 22 B 22 - 806 37 Gävle